Tag: Dwarf Corydoras

Pristella maxillaris (ULREY, 1894) X-ray Tetra
Ebook freshwater aquarium fish CATFISH Dwarf Corydoras Corydoras hastatus